FORUM - REJESTRACJA / REGISTRATION

Formularz rejestracyjny

Zgłoszenia i zapytania:
Luana Żak (lzak@kotra.pl, T: +48 22 5206241), Małgorzata Błaszczak (mb@kotra.pl, T: +48 22 5206474)

Registration form

Registration and inquiries please contact:
Luana Żak (lzak@kotra.pl, T: +4822 5206241), Małgorzata Błaszczak (mb@kotra.pl, T: +4822 5206474)